Правовые позиции ВСУ, касательно оснований для продления договора аренды земельного участка на основании ч. 1,6 статьи 33 ЗУ "Об аренде земли" (6 Постановлений ВСУ).
Правовые позиции ВСУ, касательно оснований для продления договора аренды земельного участка на основании ч. 1,6 статьи 33 ЗУ "Об аренде земли" (6 Постановлений ВСУ).

"Юридическая компания "Антарес" ® (г. Днепропетровск)
тел.: +3 8(068) 407-27-36, +3 8(093) 375-56-75, (056) 371-15-92, skype: pavel.homyak
Директор Хомяк Павел Юрьевич


Отступ первой строки Статья подготовлена в поисковой системе "Прецедент" ® по адресу www.precedent.ua
Группа "Прецедент" ® в Facebook по адресу www.facebook.com/groups/precedent.ua

Правовые позиции ВСУ, касательно оснований для продления договора аренды земельного участка на основании ч. 1,6 статьи 33 ЗУ "Об аренде земли" (6 Постановлений ВСУ).
(станом на 29.01.2017 року)

Статья в Facebook.

Постанова ВСУ від 23.11.2016 року по справі № 6-2540цс16 (№ в ЄДРСРУ 63016012):

"Судами попередніх інстанцій у справі, яка переглядається, встановлено, що ТОВ «Мрія Центр», згідно вимогам статті 33 Закону України «Про оренду землі», є добросовісним орендарем, який: з метою скористатися своїм переважним правом на укладення договору оренди, двічі направляв відповідачу листи повідомлення з пропозицією поновлення договору оренди, до яких було додано проект додаткової угоди; на період дії строку договору оренди земельної ділянки, належної ОСОБА_6, та після закінчення строку дії такого, тобто після 10 грудня 2014 року, належним чином та відповідно до умов укладеного між сторонами договору, виконувало свої обов'язки орендаря, використовувало земельну ділянку за призначенням у власних інтересах, за що сплачувало відповідачу орендну плату.

Окрім того, судом також встановлено, що ОСОБА_6 протягом одного місяця після закінчення строку дії договору не звернувся до позивача з листом-повідомленням про заперечення у його поновленні.

Враховуючи зазначене, суд першої інстанції дійшов до обґрунтованого висновку, що конклюдентні дії ТОВ «Мрія Центр», а саме продовження користування спірною земельною ділянкою та внесення ним відповідної орендної плати після закінчення строку дії договору, свідчить про намір ТОВ «Мрія Центр» скористатися своїм переважним правом та поновити договір оренди землі, строк дії якого закінчився, що підтверджує наявність підстав визнання договору оренди землі від 1 червня 2015 року, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Борщівська аграрна компанія», недійсним, а договір оренди землі від 10 травня 2009 року, укладений між ТОВ «Мрія Центр» та ОСОБА_6, поновленим."

Постанова ВСУ від 13.04.2016 року по справі № 6-2027цс15 (№ в ЄДРСРУ 57515160):

"Отже, для застосування частини першої статті 33 цього Закону та визнання за орендарем переважного права на поновлення договору оренди землі необхідна наявність таких юридичних фактів:

1) орендар належно виконує свої обов’язки за договором;

2) орендар до закінчення строку дії договору повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір скористатися переважним правом на укладення договору на новий строк;

3) до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди;

4) орендодавець протягом місяця не повідомив про наявність заперечень щодо поновлення договору та своє рішення.

Частиною шостою статті 33 Закону України "Про оренду землі" передбачено іншу підставу поновлення договору оренди землі:

5) у разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Таким чином, для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною шостою статті 33 Закону України "Про оренду землі", необхідна наявність таких юридичних фактів:

1) орендар належно виконує свої обов’язки за договором оренди;

2) до закінчення строку дії договору він повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір скористатися переважним правом на укладення договору на новий строк;

3) до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди,

4) продовжує користуватись виділеною земельною ділянкою;

5) орендодавець письмово не повідомив орендаря про відмову в поновленні договору оренди. "

Постанова ВСУ від 23.03.2016 року по справі № 6-146цс16 (№ в ЄДРСРУ 57201728):

"У справі, яка переглядається, суди встановили, що сторони договору оренди землі не дотримались вимог статті 33 Закону України «Про оренду землі» щодо поновлення цього договору, оскільки орендар у встановлений договором строк не надіслав орендодавцю повідомлення про свій намір скористатися переважним правом щодо укладення договору на новий строк з відповідним проектом додаткової угоди.

Тому суди дійшли обґрунтованого висновку про відсутність в орендаря переважного права на поновлення договору оренди землі на новий строк, оскільки не дотримано процедури такого поновлення, встановленої статтею 33 Закону України «Про оренду землі», а продовження користування орендованою земельною ділянкою орендарем та його повідомлення про намір реалізувати переважне право на поновлення договору оренди поза межами строку дії цього договору за наявності заперечень орендодавця не є підставою для визнання укладеного з новим орендарем договору оренди недійсним, оскільки право позивача на переважне поновлення договору оренди землі не порушено."

Постанова ВСУ від 15.04.2015 року по справі № 6-55цс15 (№ в ЄДРСРУ 43675421):

"У справі, яка переглядається, установивши факт належного виконання ПП «Таврія» умов договору оренди землі, дотримання ним строків і процедури повідомлення про намір реалізувати своє переважне право на поновлення договору оренди на новий строк, ненадіслання орендодавцем у встановлений законом строк відмови в поновленні договору оренди на новий строк та укладення орендодавцем договору оренди з іншим орендарем на таких самих умовах, які запропоновані ПП «Таврія», суд касаційної інстанції дійшов помилкового висновку про те, що обраний позивачем у цій справі спосіб захисту, зокрема звернення до суду з позовом до орендодавця та нового орендаря про визнання недійсним укладеного ними договору оренди земельної ділянки, яка раніше перебувала в оренді в позивача, є неналежним, та про відсутність у позивача правових підстав захистити своє порушене право в такий спосіб.

Таким чином, судове рішення суду касаційної інстанції у справі, яка переглядається Верховним Судом України з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, є незаконним, що відповідно до статті 3604 ЦПК України є підставою для його скасування."

Постанова ВСУ від 18.03.2015 року по справі № 6-4цс15 (№ в ЄДРСРУ 43246915):

"Таким чином, для поновлення договору оренди землі з підстав, які передбачені частиною шостою статті 33 Закону України "Про оренду землі", необхідна наявність таких юридичних фактів:

1) орендар продовжує користування виділеною земельною ділянкою,

2) орендар належно виконує свої обов'язки за договором;

3) відсутнє письмове повідомлення орендодавця про відмову в поновленні договору оренди;

4) сторони укладають додаткову угоду про поновлення договорів оренди."

Постанова ВСУ від 25.02.2015 року по справі № 6-10цс15 (№ в ЄДРСРУ 42886584):

"Отже, для застосування частини першої статті 33 Закону України "Про оренду землі" та визнання за орендарем переважного права на поновлення договору оренди необхідно встановити такі юридичні факти:

1) орендар належно виконує свої обов'язки за договором;

2) орендар до закінчення строку дії договору повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк;

3) до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди;

4) орендодавець протягом місяця не повідомив орендаря про наявність заперечень та своє рішення.

Таким чином, для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною шостою статті 33 Закону України «Про оренду землі», необхідна наявність наступних юридичних фактів:

1) орендар продовжує користування виділеною земельною ділянкою;

2) орендар належно виконує свої обов’язки за договором;

3) відсутнє письмове повідомлення орендодавця про відмову у поновленні договору оренди;

4) сторони укладають додаткову угоду про поновлення договорів оренди."

Статья в Facebook.

Запрос в систему "Прецедент" ® по адресу www.precedent.ua такой:
57515160 OR 42886584 OR 63016012 OR 57201728 OR 43675421 OR 43246915www.precedent.ua
www.facebook.com/groups/precedent.ua