ВСУ! РЕВОЛЮЦИЯ В ВОПРОСЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ! ИСТЕЦ ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ ЧТО ОН И НЕ ЗНАЛ И НЕ МОГ ЗНАТЬ О СВОЕМ НАРУШЕННОМ ПРАВЕ."
Расстояние между строками

"Юридическая компания "Антарес" ® (г. Днепропетровск)
тел.: +3 8(068) 407-27-36, +3 8(093) 375-56-75, (056) 371-15-92, skype: pavel.homyak
Директор Хомяк Павел Юрьевич


ВГСУ:ВСУ! РЕВОЛЮЦИЯ В ВОПРОСЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ! ИСТЕЦ ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ ЧТО ОН И НЕ ЗНАЛ И НЕ МОГ ЗНАТЬ О СВОЕМ НАРУШЕННОМ ПРАВЕ." Статья подготовлена в поисковой системе "Прецедент" ® по адресу www.precedent.ua
Группа "Прецедент" ® в Facebook по адресу www.facebook.com/groups/precedent.ua

ВСУ! РЕВОЛЮЦИЯ В ВОПРОСЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ! ИСТЕЦ ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ ЧТО ОН И НЕ ЗНАЛ И НЕ МОГ ЗНАТЬ О СВОЕМ НАРУШЕННОМ ПРАВЕ."
(станом на 23.11.2016 року)

23.11.2016 - 17:00 Так, на официальном сайте, только опубликовано Постановление ВСУ №: 6-2469цс16.

"Порівняльний аналіз термінів «довідався» та «міг довідатися» , що містяться в статті 261 ЦК України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов’язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, НЕДОСТАТНЬО . ПОЗИВАЧ ПОВИНЕН ТАКОЖ довести той факт, ЩО ВІН НЕ МІГ дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого статтею 60 ЦПК України, про обов’язковість доведення стороною спору тих обставин, на котрі вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. ВІДПОВІДАЧ, НАВПАКИ, МУСИТЬ ДОВЕСТИ, ЩО ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПОРУШЕННЯ МОЖНА БУЛО ОТРИМАТИ РАНІШЕ. "

Аналог - Постанова ВСУ від 29.10.2014 року по справі № 6-152цс14 (№ в ЄДРСРУ 41384789) Зазначене свідчить про неправильність застосування судом частини першої статті 261 ЦК України, оскільки за змістом цієї норми для визначення початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а і об’єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав.

При цьому норма частини першої статті 261 ЦК України містить презумпцію обізнаності особи про стан своїх суб’єктивних прав, відтак обов’язок доведення терміну, з якого особі стало (могло стати) відомо про порушення права, покладається на позивача.

Оскільки позивач, як юридична особа, набуває та здійснює свої права і обов’язки через свої органи, то його обізнаність про порушення його прав або можливість такої обізнаності слід розглядати через призму обізнаності його органів та інших осіб, до повноважень яких належав контроль у сфері земельних відносин.

Запрос в систему "Прецедент" ® по адресу www.precedent.ua такой:
"6-2469цс16" OR "6-152цс14"www.precedent.ua
www.facebook.com/groups/precedent.ua