margin-right
Расстояние между строками

"Юридическая компания "Антарес" ® (г. Днепропетровск)
тел.: +3 8(068) 407-27-36, +3 8(093) 375-56-75, (056) 371-15-92, skype: pavel.homyak
Директор Хомяк Павел Юрьевич


Отступ первой строки Статья подготовлена в поисковой системе "Прецедент" ® по адресу www.precedent.ua
Группа "Прецедент" ® в Facebook по адресу www.facebook.com/groups/precedent.ua

Анализ практики ВСУ относительно общей совместной собственности и отсутствии презумпции .
(станом на 10.02.2017 року)

Статья в Facebook.

СРАЗУ 2 (ДВЕ) КОЛЛЕГИИ ВССУ, ОТСТУПИЛИ ОТ 8 (ВОСЕМЬ) ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВСУ, ОТНОСИТЕЛЬНО ОТСУТСТВИЯ ПРЕЗУМПЦИИ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ!

Ну, в общем, опять я не удивлен такими решениями, но хорошо, что есть такой хаос, будет еще больше нужен «Прецедент» ®. Веселимся дальше! :)

1) ВССУ: "Поза увагою апеляційного суду залишилися положення ст. 60 СК України, ч. 3 ст. 368 ЦК України, відповідно до яких встановлено презумпцію дії режиму спільної сумісної власності щодо майна подружжя, набутого ним за час шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом. За правилами ст. 60 СК України спільна сумісна власність подружжя виникає на підставі закону з одного лише факту перебування у шлюбі, а тому не потребує додаткового доказування." - Ухвала ВССУ від 25.01.2017 року по справі № (№ в ЄДРСР 64534379), Луспеник Д.Д., суддів: Гулька Б.І., Журавель В.І., Закропивного О.В., Хопти С.Ф.).

2) У сімейному законодавстві діє презумпція спільності майна подружжя, при цьому частини чоловіка та дружини є рівними. Спростувати цю презумпцію може сторона, яка надає докази протилежного, що мають відповідати вимогам належності та допустимості (ст. ст. 58, 59 ЦПК України) і це є її процесуальним обов'язком (ст. ст. 10, 60 ЦПК України) - Ухвала ВССУ від 01.02.2017 року по справі № 541/642/13-ц (№ в ЄДРСР 64534498), головуючого Ткачука О.С., суддів: Висоцької В.С., Гримич М.К., КафідовоїО.В., Фаловської І.М...

Сегодня на официальном сайте ВСУ опубликовано Постановление по делу № 6-846цс16 от 12.10.16 и изложена такая правовая позиция:

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею (ним) за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто.

Належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але й спільною участю подружжя коштами або працею в набутті майна. Застосовуючи норму статті 60 СК України та визнаючи право спільної сумісної власності подружжя на майно, суд повинен установити не тільки факт набуття майна під час шлюбу, але й той факт, що джерелом його набуття були спільні сумісні кошти або спільна праця подружжя.

У разі придбання майна хоча й у період шлюбу, але за особисті кошти одного з подружжя це майно не може вважатися об’єктом спільної сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власністю того з подружжя, за особисті кошти якого воно придбане.

Тому сам по собі факт придбання спірного майна в період шлюбу не можна вважати безумовною підставою для віднесення такого майна до об’єктів права спільної сумісної власності подружжя."

Таким образом, подтверждены другие правовые позициb по этому вопросу.

-Постанова ВСУ від 07.09.2016 року по справі № 6-801цс16 (№ в ЄДРСРУ 61260662);

-Постанова ВСУ від 08.06.2016 року по справі № 6-2253цс15 (№ в ЄДРСРУ 58552363);

-Постанова ВСУ від 16.12.2015 року по справі № 6-2641цс15 (№ в ЄДРСРУ 54513240);

-Постанова ВСУ від 25.11.2015 року по справі № 6-2333цс15 (№ в ЄДРСРУ 53900435);

-Постанова ВСУ від 01.07.2015 року по справі № 6-612цс15 (№ в ЄДРСРУ 46301638);

-Постанова ВСУ від 03.06.2015 року по справі № 6-38цс15 (№ в ЄДРСРУ 44666116);


Статья в Facebook.
Запрос в систему "Прецедент" ® по адресу www.precedent.ua такой:
"846цс16" OR "6-801цс16" OR "6-2253цс15" OR "6-2641цс15" OR "2333цс15" OR "6-612цс15" OR "6-38цс15" OR "6-3037цс15"www.precedent.ua
www.facebook.com/groups/precedent.ua